TẠI SAO ĐÈN PHANH Ô TÔ LẠI BỊ SÁNG LIÊN TỤC KHÔNG TẮT?

TẠI SAO ĐÈN PHANH Ô TÔ LẠI BỊ SÁNG LIÊN TỤC KHÔNG TẮT? Nếu đèn phanh sáng khi nhấn phanh thì chuyện đó rất bình thường. Thế nhưng, nếu đã nhả hết phanh xe ô tô bị sáng đèn phanh...